YUXARIDAN BAXMAQ

təkəbbürlü olmaq, aşağılamaq, saymamaq.

YUXARIDAN AŞAĞI BAXMAQ
YUXARIDAN GETMƏK