ZÜLFİQAR

Bax: zülfüqar.

ZÜLFƏQAR
ZÜLFÜQAR ƏRƏB

Digər lüğətlərdə