ZABİTƏSİZLİK

is. Zabitənin, ciddiyyətin, tələbkarlığın, nüfuzun olmadığı hal.
ZABİTƏSİZ
ZABİTLİK

Digər lüğətlərdə