ZADƏGANCASINA

zərf Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına.
ZADƏGAN
ZADƏGANLIQ

Digər lüğətlərdə