ZARINCI

Çox xəstəlik çəkib zəifləmiş adam; üzgün adam.

Dialektlərdə həmçinin yalvaran mənasında da işlənir.

Qurbani der: mən yemərəm narıncı,

Yar yara baxarmı belə zarıncı?

                                           (“Qurbani”)

                          *

Dağlayıb zarıncı eyləyib məni,

Zəif cismim öz canımdan doyubdu.

                                               (“Lətif şah”)

ZARILIQ
ZAT ƏRƏB

Digər lüğətlərdə