ZATİYYAT

ə. «zati» c. birisinə aid xüsusiyyətlər.

ZATİ
ZATİYYƏ