ZATİ

ZATİ(YYƏ)

ə. 1) zata mənsub olan; 2) əsli, təbii.

ZATƏN
ZATİYYAT

Digər lüğətlərdə