ÇUL

çul düşməx’:
(Cəbrayıl, Mingəçevir, Salyan, Oğuz)
yorulub əldən düşmək, taqətdən düşmək. – O qədir işdəmişəm ki, yap çul düşmüşəm (Cəbrayıl); – Gidif çul düşəllər öyə (Oğuz)
ÇUQQU
ÇULĞALAMAX

Digər lüğətlərdə