ÖNƏRBƏY

öncül ər olan bəy; qabaqcıl qəhrəman olan bəy.
ÖNƏRAĞA
ÖNƏRXAN