ÖVLİYA

peyğəmbərlər; müqəddəs, təmiz, pak.
ÖTKÜNƏ
ÖVSƏD

Digər lüğətlərdə