ÖZÜLDAĞ

təməl dağ (tay); tayın (dağın) özülü.
ÖZÜLBƏY
ÖZÜLXAN