ÖZÜLXAN

bünövrə xan, xan nəslindən olan; xanlığın əsası.
ÖZÜLDAĞ
ÖZÜLTAY