ÜTÜ

is. Paltar, parça və s. ütüləmək üçün işlədilən, kömür və ya elektriklə qızdırılan dəmir alət. Elektrik ütüsü.
□ Ütü çəkmək – bax ütüləmək.
Xanpəri çay dəmlədikdən sonra dünən yuyulmuş paltarlara ütü çəkirdi. Ə.Vəliyev.
[Sona] paltarına ütü çəkir, düymələrini bərkidirdi. B.Bayramov.

Omonimlər

  • ÜTÜ ÜTÜ I is. Paltarı qaydaya salan alət. Başqa qadınlar paltar yuyur, ütü çəkir, tikiş tikir, patefon oxudub kef edirdilər (Ə
ÜTMƏK
ÜTÜK

Digər lüğətlərdə