ŞİMAL

ŞİMAL – CƏNUB Eyni gündə, eyni saatda şimaldan cənuba gedən qatar Mir Əlini gətirdi (Mir Cəlal).

ŞİDDƏTLİ
ŞİMALİ

Digər lüğətlərdə