ŞTABEL

is. [ alm. ] Tikinti materiallarının nizamla yığımı.
ŞTAB
ŞTAMM

Digər lüğətlərdə