ƏBƏDİLƏŞDİRMƏ

Əbədiləşdirmək”dən f.is.
ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK
ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə