ƏHVALPÜRSAN

Bax: əhval-pürsan.

ƏHVAL-PÜRSAN
ƏHVALPÜRSAN

Digər lüğətlərdə