ƏL

Əsli ilişmək kəlməsinin kökü olan il sözü ilə bağlıdır. Engelsdə belə bir fikir var: əl tədricən qabaq ayaq rolunu itirmiş və tutmaq, yapımaq funksiyasını yerinə yetirməyə başlamışdır. Deməli, əl və il eyni sözün dəyişmiş formasıdır. İkinci bir mülahizə də söyləyə bilərəm: il, əl, el sözləri çoxluq bildirib (ilxı – at çoxluğu, el – adam çoxluğu, əl – barmaq çoxluğu...) və əl sözü barmaqları birləşdirən yer kimi də başa düşülə bilər. Hər iki mülahizə mahiyyətcə uyğun gəlir: 1) əl – ya­pış­maq, ilişmək anlamı ilə bağlıdır, 2) əl – barmaqların ilişdiyi, bağlandığı yerdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏQRƏB
ƏLABBAS

Значение слова в других словарях