ƏRƏQİYYƏ

ə. əsasən dərvişlərin qoyduqları baş geyimi.

ƏRƏQİ
ƏRƏQNAK