ƏRƏR

ƏR’ƏR

ə. 1) ardıc, ardıc kolu; 2) sərv, sərv ağacı.

ƏRƏQNAK
ƏRƏSAT