ƏRAF

is. [ ər. ] Dinə görə cənnətlə cəhənnəm arasında olan yer.
ƏR-ƏR
ƏRAQ

Digər lüğətlərdə