ƏRBƏUN

ə. 1) qırx // qırxıncı; 2) qışın əvvəlindən «xəmsin » adlanan hissəsinə qədər qırx gün.

ƏRBƏİN
ƏRCƏH