ƏRGƏN

Həddi-büluğa çatmış, lakin hələ evlənməmiş və ya ərə getməmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu dövlətin endirsin düzə,

Say, götür hamısın səksən min yüzə.

Səksən min gəlinə, səksən min qıza,

Səksən min ərgənə, dula da vermə!

                           (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

ƏRƏSƏTİ-MƏHŞƏR ƏRƏB
ƏRGƏNLİK

Digər lüğətlərdə