ƏRHƏM

ə. ən rəhmli; daha mərhəmətli, çox rəhmli.

ƏRHAM
ƏRİB