ƏSBABUL-ƏSBHƏ-ƏSLƏHƏ

ərəb. əsbab – yaraq, silah; fars. əsb – at; ərəb. əsləhə – silah

Dahaduruz bəy özü polad geyim geyindi, dəbilqəni qoydu başına, otuz iki əsbabul-əsbhə-əsləhəli pəhlivan götürdü, yola düşdülər. (“Abbas”)

ƏSBAB ƏRƏB
ƏSƏL ƏRƏB