ƏSRƏMİŞ

Qızmış, coşmuş.

Seydi bir qədərdən sonra əsrəmiş nər kimi yerindən qalxdı. (“Seydi və Pəri”)

ƏSMƏR ƏRƏB
ƏSRƏMİŞ

Digər lüğətlərdə