ƏSRƏMİŞ

Qızmış, coşmuş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Kişnəyib meydanda gəzən,

Hərdən sağa-sola süzən,

Düşmanın başını üzən,

Bir əsrəmiş nər atımı.

                      (“Düratın itməyi”)

                    *

Dolandım qürbət ellərdə,

Tərifim gəzdi dillərdə,

Çardaqlı Çənlibellərdə

Əsrəmiş nər saxlamışam.

                        (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

ƏSRƏMİŞ
ƏSRİMİŞ

Digər lüğətlərdə