ƏYYAŞ

ə. vaxtını eyş-işrətdə keçirən, içki düşkünü.

ƏYYAR
ƏZA

Digər lüğətlərdə