ƏZƏLƏ

ə. insan və heyvan bədənin hüceyrələrdən ibarət yığıla bilən hissəsi.

ƏZƏL
ƏZƏLİ

Digər lüğətlərdə