ƏZAİM

ə. «əzimə» c. 1) niyyətlər, məramlar; 2) yola düşənlər, gedənlər.

ƏZAF
ƏZAN