ƏZDAD

ə. «zidd» c. 1) zidlər, zidd olanlar; 2) rəqiblər.

ƏZCÜMLƏ
ƏZƏB

Digər lüğətlərdə