ƏZQƏZA

ƏZQƏZA’

f. və ə. qəzadan, gözlənilmədən.

ƏZKİYA
ƏZL

Digər lüğətlərdə