ABDULƏHƏD

Ərəbcə “tək olanın (Allahın) qulu” deməkdir (əhəd “tək” deməkdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABDUĞ (OVDUQ)
ABDULƏZİM

Значение слова в других словарях