ABDULƏZİM

Ərəbcə “Allahın (əzimin, böyük olanın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABDULƏHƏD
ABDULHƏMİD