ABEY

Qədim yəhudi dilində “meh” (sübh yeli) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABDULVAHAB
ABGƏRDƏN