DÖLVERİCİLİK

is. biol. Dölvermə qabiliyyəti.
DÖLSÜZLÜK
DÖNDƏRİLMƏ

Digər lüğətlərdə