DÖNDƏRİLMƏK

Döndərmək”dən məch. Sağa döndərilmək. Üzüaşağı döndərilmək. Fikrindən döndərilmək.
DÖNDƏRİLMƏ
DÖNDƏRİŞ

Digər lüğətlərdə