D

Azərbaycan əlifbasının beşinci hərfi. bax de1.
ÇÜY
DA

Digər lüğətlərdə