DABANLI

sif.
1. Dabanı olan. Dabanlı tufli.
2. məc. dan. Qılçaları qüvvətli. Dabanlı adam.
DABANLAMAQ
DABANSIZ

Digər lüğətlərdə