T

Azərbaycan əlifbasının iyirmi yeddinci hərfi. bax te.
ŞVERTBOT
TA

Digər lüğətlərdə