TAĞBƏND

sif. [ fars. ] arxit. Tağ şəklində olan; yarımdairəvi. Tağbənd körpü.
– …Uşaq bu saat hücrənin qoşa tağbənd pəncərələri arxasında göz üzündən ötüb keçən sərsəri buludların içəridəki işığı tez-tez dəyişdirdiyinin fərqinə varacaq halda deyildi. Ə.Məmmədxanlı.

TAĞAR
TAĞLI

Digər lüğətlərdə