TOĞLU

is. On aylıq (bəzən də birillik) qoyun balası. Erkək toğlu. Dişi toğlu.
[Şərəfnisə xanım:] Neyləyək, ana, bir-iki yüz toğlu satarıq, genə pul olar. M.F.Axundzadə.

Etimologiya

  • TOĞLU Qoyunun balası 6 aya qədər quzu, sonra isə (1 yaşa qədər) toğlu adlanır. Bu söz, məncə, tük sözü ilə bağlıdır
TOĞAY
TOĞLUBAŞI

Digər lüğətlərdə