TRİQONOMETRİ́K

sif. [ yun. trigonon və metreo]
1. Triqonometriyaya aid olan, triqonometriya ilə əlaqədar olan. Triqonometrik cədvəl.
2. geod. Geodezik ölçmə ilə əlaqədar olan, trianqulyasiya üsulu ilə görülən. Triqonometrik işarə. Triqonometrik məntəqə.
TRİKOTAJÇI
TRİQONOMÉTRİYA

Digər lüğətlərdə