TRANSPORTYOR

is. [ fr. ]
1. Konveyer.
2. Qarajda avtomobilin yerini dəyişdirmə qurğusu.
3. Nəqliyyat işləri ilə məşğul olan.
TRANSPARÁNT
TRANŞEY

Digər lüğətlərdə