TRED-YUNİÓN

[ ing. trade-union] İngiltərədə: həmkarlar ittifaqlarının adı.
TRAYEKTÓRİYA
TRED-YUNİONİ́ST

Digər lüğətlərdə