TREK

is. [ ing. ] idm. Tamaşaçı tribunaları ilə əhatələnən və bərk örtüyü (beton, asfalt və s.) olan idman qurğusu.
TRED-YUNİONİ́ZM
TREST

Digər lüğətlərdə