UBIQUITIOUS

adj 1. hər yerdə mövcud olan / hazır; 2. məc. harada aş, orada baş; 3. hər yerdə olan / tapılan

U-BOMB
UBIQUITY