XALÇAÇILIQ

is. Xalça toxuma sənəti; xalça toxuma işi (bir istehsal sahəsi kimi). Xalçaçılıq sexi. Xalçaçılıq ustası.
XALÇAÇI
XALÇAŞÜNAS

Digər lüğətlərdə