YAŞIRMAĞ

(Bakı)
gizlətmək. – Yaşır muni bir mö:kəm yerdə
YAŞDAŞ
YAŞIRMAX