YALAMMAX

(Gəncə, Şuşa)
yaltaqlanmaq. – Genə Dursuna nə yalanırsan? (Gəncə); – Ona yalammaxdan bir şey çıxmeyjax, ged özünə peşə tap (Şuşa)
YALAMALIX
YALANQI